Perşembe

2199 FARKLI FAALİYET KONUSUNDA 2013 GÜNCEL NACE KODLARI (YENİ)
2199 FAALİYET KONUSUNA GÖRE NACE KODLARI REVİZE-2

 • 88 BÖLÜMDE

 • 272 GRUPTA

 • 615 SINIFTA

 • 13 POTANSİYEL NACE KODU

 • TOPLAM= = 2199 FAALİYET KONUSUNDA NACE KODU


  NACE kodu nedir ve İş Güvenliği açısından NACE kodları ne amaçla kullanılır ?


  NACE kodu nedir ve NACE kodları ne amaçla kullanılır ?

  NACE; Avrupa Birliğinde ekonomik ticari faaliyetlerin istatistiki olarak sınıflaması NACE olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Sistemi (NACE Rev. 2)

  Avrupa bölgesinde ticari ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiksel verilerin oluşturulması ve bu verilerin yayılması amacıyla bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında firmalara/işletmelere, faaliyet konularına göre 6 haneli bir NACE kodu tanımlanmaktadır.

  Türkiye’de birçok alanda yürütülen Avrupa Birliği uyum faaliyetleri kapsamında, NACE kodu uygulaması kullanılmaktadır. Örnek verilecek olursa, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) NACE kodlarını kullanmaktadır.

  Resmi Gazete’de yayımlanan 30-6-2012 tarih ve 28339 sayılı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında işyerleri/işletmeler 6 haneli NACE kodları kullanılmaya başlayacaklardır.

  NACE Kodunun İşyeri Koduyla Bir İlgisi Var mı?

  İşyerlerinin/İşletmelerin tehlike sınıfının da belirlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylük 2012’den itibaren e-bildirge sistemi ile aylık hizmet belgesi ve prim gönderilmesi esnasında, bir defaya mahsus olmak üzere, işletmenin/işyerinin 6 haneli NACE kodunun sistem girilmesi mecburiyeti getirmiştir. Daha önce işletmenin/işyerinin 6 haneli NACE kodunu sisteme işlememiş olanlar, aylık prim ve hizmet belgesini sistem üzerinden gönderebilmeleri için faaliyet konuları ile ilgili belirlenmiş kendi NACE kodlarını girmek zorundadırlar. (Not: aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin bitmesine 3 gün kala bu zorunluluk kaldırılmaktadır.)

  E-bildirge sistemide firmanın NACE kodunun girilmesi işlemi ise e-bildirge ana menüde yer alan “İşkolu kodu alt sınıf giriş işlemleri” menüsünden yapılabilmetedir. Sistemde bu menü seçildiğinde, işyerlerinin sistemde kayıtlı iş kolu koduna karşılık gelen altı basamaklı NACE kodu görünmektedir ve NACE kodun bu bölümden seçilmesi gereklidir. NACE kodu işletmelerin mevcut iş kolu koduna karşılık gelen kodlardan oluşmaktadır. Örnek; işletmenin veya işyerinin faaliyet iş kolu kod numarası “7022 - İşletme ve Diğer İdari Danışmanlık Faaliyetleri” olarak tescil edilmiş durumda ise bu işletmenin veya işyerinin NACE kodları 702202 - İşletme ve Diğer İdari Danışmanlık Faaliyetleri veya 702203 - İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri şeklinde çıkmakta, bu bahsi geçen işletmenin veya işyerinin mevcut faaliyetine bu NACE kodlarının karşılık gelenlerden hangisi en uygunsa o NACE kodunun seçilmesi gerekir. İş Güvenliği açısından NACE kod sistemi işletmenin veya işyerinin iş kolu kodunun, az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli gibi sınıflara ayrılması şeklinde bir uygulamadır.


  Sonuçta; NACE kodunu seçme işlemi, mevcut uygulamaya göre, faaliyet iş konularına göre bütün işletme ve işyerlerinin NACE kodlarının bulunduğu bir listeden söz konusu işyerine ait NACE kodunun seçilmesi şeklinde uygulanmayıp, sisteme giriş yapan kişinin önüne sistem tarafından sunulan listede yer alan belirli sayıdaki NACE kodlarından uygun olan birinin seçilmesi şeklindedir. Bu işlem sırasında, işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu koduna uygun düşen NACE kodları listelenmekte, kullanıcı karşısına çıkan belirli sayıdaki NACE kod listesinden uygun olan birini seçmek zorundadır. NACE kodunun seçilmesi sırasında listelenen kodlar işyerinin faaliyet iş konusuyla uyumluysa, işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu kodu da işyerinin faaliyet konusuyla uyumlu anlamına gelir. NACE kodunun girilmesi için listelenen NACE kodları, işyerinin iş faaliyet konusuyla uyumlu değilse, işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu kodu da işyerinin faaliyet konusuna uyumlu bir iş kolu kodu değildir. Bu şu anlama gelir ki; sitemde o işyeri için yanlış veya hatalı iş kolu kodu kayıtlıdır. Eğer e-bildirge sisteminde görünen NACE kodu işletmenin veya işyerinin mevcut faaliyet konusuyla ilgili veya uyumlu değilse; sistemde yanlış veya hatalı iş kolu kodunun kayıtlı olması, işyerinin tescili sırasında ilgili kurumca o işyerine hatalı işkolu kodu verilmesinden kaynaklanıyor olabilir veya söz konusu firmanın faaliyet konusunun kayıt sonrası değişmiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Sistemdeki NACE kodunun uyumsuz olması durumunda, aylık prim ve hizmet belgesinin e-bildirge sistemi üzerinden gönderilebilmesi için, NACE kodunun seçilerek sisteme girilmesi gerekeceğinden (Not: Sadece belgenin verilmesi gereken sürenin son 3 günü bu zorunluluk kaldırılmaktadır.), işyeri faaliyeti ile uyumlu olmasa da belgenin gönderilmesi işlemi daha sonraya kalması sonucu, belge verme süresi geçirilebilir ve idari para cezası ödemek zorunda kalabilir.durumu oluşacağından sistemde o an listelenen kodlardan biri seçilip belge gönderme işlemi tamamlanıp vakit kaybetmeden geciktirmeden işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunup, işyerinin iş kolu kodunun ve NACE kodunun düzeltilmesi için dilekçe verilmelidir.

  Daha önce, yalnışlıkla e-bildirge sistemi üzerinden işletmenin veya işyerinin iş faaliyet konusuyla uyumlu olmayan NACE kodunu seçmiş olanlar da aynı şekilde en kısa sürede, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine işkolu kodunun düzeltilmesi için başvuruda bulunmalıdır.
  İşverenin bu yöndeki dilekçesi üzerine, ilgili kurum duruma göre doğrudan veya Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından yapılacak incelemenin sonucuna göre işyerinin iş kolu kodunu değiştirerek doğru iş kolu kodunu tanımlayacaktır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi ve açıklamalar kurumların resmi internet sitelerinden edinilebilir.

  Çarşamba

  Faaliyet Kodunuz Yanlışsa Ne Yapmalısınız?

  Faaliyet Kodunuz Yanlışsa Ne Yapmalısınız?

  Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması Sistemi yani NACE Rev.2 kodu yanlış olan ya da yanlış olduğunu düşünen işyerleri, itiraz edebilecekler.

  Nace Kodları için itirazda Bulunacak Olanların Yapması Gerekenler:
 • "Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu" ile itiraz etmelidirler. "Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu" odalardan, borsalardan, www.tobb.org.tr/faaliyet adresinden temin edilebilir.

 • 3 nüsha olarak doldurulacak "Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu" doldurmayanların ya da formdaki bilgileri eksik girenlerin itirazları kabul edilmez.

 • İtirazın, meslek kodunuzun işyerine bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde TOBB evrak kayıtlarına girmesi zorunludur.

 • Süresi geçen, posta ile veya şahsen yapılan itiraz başvuruları kabul edilmeyecek.Faksla veya elektronik posta ile gelen itirazlar işleme alınmaz.